Site-ul nottara.ro foloseste cookies ca să îţi ofere o experienţă mai placută online. Informaţiile din cookies sunt anonime. Prin continuarea navigării ești de acord cu acest lucru. OK! Vreau detalii
 Acasă  Repertoriu  Program  Public  Artiști  Publicații  Tur virtual  Despre noi

TURNEE


Turnee 2019   Turnee 2018   Turnee 2017   Turnee 2016   Turnee 2015   Deplasări interne şi externe 2015   Turnee 2014   Turnee 2013   Turnee în străinătate 2008-2012  

Trăim într-o lume a conectivităṭii, de la comunicările noastre zilnice, la marile fluxuri financiare ṣi comerciale online. In această lume dominată de relaṭionările de gradul 2, actul teatral iese în evidenṭă, pentru că păstrează palpitul comunicării directe.

De aceea, adaptat lumii de azi, Teatrul Nottara ṣi-a făcut un titlu de onoare din a purta mesajul său, în medii cât mai diverse. Ne-am făcut prieteni în ṭară ṣi în străinătate ṣi ne-am respectat programul unei prezenṭe active în faṭa publicului, în limita resurselor, care au fost adesea mai restrânse decât năzuinṭele noastre.

Am jucat pe scenele teatrelor de tradiṭie din marile oraṣe ale ṭării ṣi i-am găzduit, la rândul nostru, pe artiṣtii acestor instituṭii, în schimburi culturale care au adus beneficii spirituale comunităṭilor noastre.

Nu am ocolit nici oraṣele care nu au o scenă de teatru proprie, tocmai din dorinṭa de a răspunde nevoii acelor comunităṭi de a se bucura „în direct” de prestaṭia artistică a actorilor consacraṭi ṣi cu intenṭia de a educa tânăra generaṭie de spectatori. Nu ne-am sfiit să mergem la Oneşti, Curtea de Argeş, Slobozia, Fălticeni, Călăraşi, Oţelu Roşu, Caransebeş, Alba Iulia ṣi nu vom ezita să jucăm oriunde vom fi invitaṭi.

Cum intenṭia noastră este să ne adresăm tuturor românilor care iubesc spectacolul de calitate, este de la sine înṭeles că nu îi puteam uita pe conaṭionalii noṣtri care, din diverse motive, trăiesc dincolo de graniṭele ṭării. Am căutat sistematic să fim în mijlocul lor, dar şi pe scenele unor teatre în care ṭinta noastră a fost comunitatea lărgită, multietnică, a marilor oraṣe occidentale.

Prin urmare, am iniṭiat ṣi continuăm seria de turnee în străinătate, program ce face parte din strategia managerială a teatrului de peste 10 ani şi care se derulează constant, cu sprijinul unor parteneri fideli.